Privacy verklaring

Privacyverklaring van Massagepraktijk Body & Soul. 

*Massagepraktijk Body & Soul is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages en Medische Qigong.

*Contact gegevens: 
Adres: Kennemerstraatweg 452 1851 BL Heiloo
website: www.massagepraktijkbodyandsoul.nl
e-mail: info@massagepraktijkbodyandsoul.nl
Telefoonnummer: 06 44 42 43 36

*Massagepraktijk Body & Soul vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:
Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep en werkomstandigheden
Sport/hobby’s
Bijzonderheden gezondheid

*Body & Soul verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling.
-Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

*De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

*De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. Body & Soul houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Body & Soul en de beheerder van de website. 
Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

*U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met massagepraktijk Body & Soul.

*U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met massagepraktijk Body & Soul.

*Massagepraktijk Body & Soul gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.
Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

*U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. 
Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

*Massagepraktijk Body & Soul heeft een verwerkersovereenkomst met provider Antagonist. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website.
Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Body & Soul en de beheerder van de website.