Klachtenprocedure

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als zorgverlener te voldoen aan de Wkkgz. Een wet waarin door de overheid is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over die zorg. Om te voldoen aan de Wkkgz is het noodzakelijk om te beschikken over een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.

Body & Soul Heiloo staat bij het NIBIG geregistreerd en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindinde schakel via Quasir aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Wat betekent dit voor jou als klant?

Als je niet tevreden bent over de door mij verleende zorg aan jou bespreek je dit eerst met mij. Komen wij niet tot een oplossing dan kan je vervolgens een klachtenprocedure in gang zetten. In onderstaand schema vind je de te volgen stappen.

Voor het in gang zetten van een klachtenprocedure klik hier