Algemene voorwaarden

Om de behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Body & Soul Heiloo ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan ik de behandeling afstemmen en op een verantwoordelijke en veilige manier geven.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de behandeling aan mij vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Body & Soul Heiloo worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 8. Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via de mobiel bankieren app of een betaalverzoek. Ook kan er contant afgerekend worden.
 9. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.
 10. Body & Soul Heiloo is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 11. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die Body & Soul Heiloo aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Body & Soul Heiloo niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan jou gegeven is.
 13. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.

Body & Soul Heiloo staat geregistreerd bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg en voldoet hiermee aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
Op mijn website kun je hier meer over lezen.